×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
اطلاعیه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی 28 مهرماه

اطلاعیه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی 28 مهرماه

با توجه به نتایج اولیه سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی سال جاری که 28 مهر ماه اطلاع‌رسانی شد، پذیرفته‌شدگان از پنجم تا دهم آذر ماه فرصت دارند مدارک مربوطه را در سامانه استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بارگذاری کنند.

تنظیمات قالب