×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

بیانیه راهبرد مشارکت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هر سازمانی برای تحقق اهداف، اجرای ماموریت ها و ارائه خدمت به مردم، نیازمند توجه به تمامی مخاطبان خود می باشد. بدیهی است بدون توجه مردم و بدون دریافت بازخوردهای حاصل، تعاملات دوسویه و انتخاب راهبردهای ارائه خدمت، سخت و ناممکن می‌شود. ارائه خدمت به نحو شایسته زمانی امکان پذیر است که مخاطب، میزان رضایتمندی خود را از دریافت خدمات اعلام، تعامل و مشارکت خود را کامل کند. سازمانی در ارائه خدمت موفق‌تر است که بتواند نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبین خود را دریافت و بر اساس آن راهبردهای مناسب جلب رضایت را در چهارچوب قانون اتخاذ کند.

به همین منظور دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی سعی کرده است که کلیه استانداردهای مورد نیاز اعم از شفافیت، کیفیت خدمات، دسترس پذیر بودن، بیانیه حریم خصوصی، بیانیه سطح توافقات، مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات، سامانه پیشنهادات دانشگاه، شناسنامه خدمات، میز خدمت حضوری و الکترونیک، اطلاعات تماس معاونتها و مراکز تابعه دانشگاه، مسئولین آنها و ....  را به بهترین نحو ممکن تعریف نماید. چرا که چشم انداز سازمانی ما در سال های اخیر این بوده است که با احترام به حقوق شهروندی افراد، همواره به عنوان یکی از بهترین سازمان‌ها در خدمت رسانی بویژه در حوزه بهداشت، درمان، آموزش علوم پزشکی و فناوری حوزه سلامت نزد مردم شناخته شویم.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تلاش است با برنامه محوری، نگاه سیستمی و توان کارشناسی؛ از یکسو خدمات باکیفیتی را به طرز شایسته و در چارچوب وظایف قانونی خود به مخاطبین ارائه نماید و از سوی دیگر به منظور جلب مشارکت ها و بازخورد نظرات مردم، نقطه نظرات مردم را دریافت نماید. لذا، کلیه ذینفعان به ویژه اعضای محترم هیئت علمی، متخصصین، صاحب نظران، مدیران کارشناسان و گیرندگان خدمات درمانی، بهداشتی و آموزشی می توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت افزایش کیفیت خدمات برای ما ارسال نمایند. شما می توانید دیدگاه خود را در هر حوزه ای بیان کنید. یکی از راه های دریافت نقطه نظرات مردمی سامانه پیشنهادات دانشگاه می باشد.

بدیهی است نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما تاثیر شگرفی در جهت خدمت رسانی مطلوب تر دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی خواهد داشت.

تنظیمات قالب