×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ماموریت دانشگاه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی به عنوان یکی از دانشگاههای مادر ماموریتهای زیر را به عهده دارد:

 • تامین نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز کشور در گروه پزشکی
 • تولید دانش و فن آوری در زمینه های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 • تامین و حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه
 • مشارکت در تسهیل و تسریع فرآیند توسعه فرهنگی،‌اجتماعی و اقتصادی کشور
 • گسترش و تعمیق فرهنگ دینی و انقلابی در دانشگاه

ارزش ها:

 • توسعه فرهنگ تقوا و تکامل انسانی
 • حفظ کرامت انسانی
 • استقرار عدالت اجتماعی
 • رعایت اخلاق پزشکی
 • تلاش برای استقرار نظام شایسته سالاری
 • تامین رضایت خدمت گیرندگان و خدمت دهندگان
تنظیمات قالب