×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

محمد حسین سعیدی

مدیریت امور مالی

2

ناصر پروانی

مدیر توسعه سرمایه انسانی

3

مهندس سید محمودرضا اعتمادی

مدیر آمار و فناوری اطلاعات

4

محمدهادی پیش یار اخوان

مدیر امور پشتیبانی

5

دکتر امیر دولتیاری

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

6

دکتر علیرضا اسدی

مدیر سازمان های مردم نهاد امور خیرین سلامت

7

دکتر ایمان وکیل زاده

مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

8

مهندس کورش عابدینی دستگردی

مدیر توسعه منابع فیزیکی و عمرانی

9

علیرضا کریمی رونقی

مدیر امور حقوقی

10

عادل علی بازی

سرپرست مدیریت امور رفاهی

11

مهندس سید جواد امامی زاده

مسئول امور هماهنگی هیات امنای دانشگاه

 

 

تنظیمات قالب