×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

فهرست خدمات دانشگاه به ارباب رجوع

ردیف

عنوان خدمت

معاونت تخصصی

1

راهنمایی کاربران کتابخانه جهت دسترسی و ثبت نام ایمیل آکادمیک و سرویس vpn و شبکه های اجتماعی علمی

معاونت تحقیقات و فناوری

2

برگزاری کارگاههای تخصصی جهت اساتید ، دانشجویان و و کارگاههای ضمن خدمت کارکنان

معاونت تحقیقات و فناوری

3

دریافت مقاله نویسندگان از طریق ایمیل و وب سایت نشریه،  ارزیابی کارشناسی و ارسال مقاله جهت داوری و بررسی اولیه

معاونت تحقیقات و فناوری

4

ثبت درخواست های با مضوعات متفاوت دانشجویان

معاونت تحقیقات و فناوری

5

آموزش و راهنمایی دانشجویان جهت دسترسی به  منابع دیجیتال ، کتب ، پایان نامه و پایگاه های اطلاعاتی پزشکی جهت امور تحقیقاتی

معاونت تحقیقات و فناوری

6

تأسیس مراکزتحقیقاتی دولتی/ خصوصی وپژوهشکده ها /اخذ موافقت قطعی مراکزتحقیقاتی دولتی/ خصوصی وپژوهشکده ها/ تغییرهیأت مؤسس مراکزتحقیقاتی دولتی

معاونت تحقیقات و فناوری

7

دریافت مقاله بعد از مرحله داوری، ویرایش و اصلاح  مقاله ارسال  فایل نهایی به ادیتور مجله و در نهایت سابمیت کردن مقاله در سایت نشریه

معاونت تحقیقات و فناوری

8

تقاضای انتقال به مراکز دانشگاهی یا خارج از دانشگاهی

معاونت آموزش

9

تقاضای تبصره 7 ماده 14

معاونت آموزش

10

تقاضای خروج از طرح تمام وقت جغرافیایی

معاونت آموزش

11

ماموریت و همکاری در مراکز /موسسات داخلی و خارج از دانشگاه و تمدید آن تقاضای خروج از طرح

معاونت آموزش

12

فراخوان جذب هیات علمی

معاونت آموزش

13

ماموریت آموزشی داخل و خارج از کشور

 

معاونت آموزش

14

ماموریت و همکاری در مراکز /موسسات داخلی و خارج از دانشگاه و تمدید آن

معاونت آموزش

15

صدور تأییدیه بهداشتی مراکز درمانی به منظور صدور پروانه بهره برداری

معاونت بهداشت

16

صدور تأییدیه بهداشتی و حفاظتی مراکز پرتوپزشکی

معاونت بهداشت

17

صدور تایدیه بهداشتی چاپخانه

معاونت بهداشت

18

صدور /تمدید مجوز پروانه فعالیت شرکت های مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی

معاونت بهداشت

19

مجوز خودرو حمل و نقل مواد غذایی صدور/ تمدید

معاونت بهداشت

20

صدور /تمدید مجوز پروانه فعالیت شرکت های مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی

معاونت بهداشت

21

صدور/ تمدید مجوز فعالیت آموزشگاه بهداشت اصناف

معاونت بهداشت

22

صدور/ تمدید مجوز فعالیت دفاتر خدمات سلامت

معاونت بهداشت

23

صدور صلاحیت بهداشتی به منظور صدور/ تمدید پروانه کسب

معاونت بهداشت

24

صدور گواهی کار پزشکان-اعلام مطب - درخواست فک پلمپ

معاونت درمان

25

ارائه خدمات به بیماران خاص

درمان

26

فرایندهای سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها

درمان

 

تنظیمات قالب